Hier vindt u de Algemene Voorwaarden (AV) voor uw registratie en bestellingen in de online winkel van Luxwonen, onder het internetdomein www.woonlux.nl.

De wet verplicht in het bijzonder online aanbieders tot talrijke verwijzingen naar het contract en de geldende voorwaarden. We hebben deze verwijzingen en onze overige verzendvoorwaarden hieronder voor u samengesteld.

1. Toepassingsgebied; Termijnen

1.1 De transactieprocedures en levering vinden uitsluitend plaats in overeenstemming met de onderhavige AV, die gezamenlijk ten grondslag liggen aan alle contracten die met betrekking tot aanbiedingen op Luxwonen.nl zijn afgesloten. Algemene Voorwaarden die zich tegen de onderstaande bepalingen afzetten of hiervan afwijken zijn niet van toepassing.

1.2 Indien in de AV sprake is van Consumenten, betreft dit natuurlijke personen die een overeenkomst hebben gesloten met een doel dat buiten hun commerciële, industriële, ambachtelijke of beroepsactiviteiten ligt. Ondernemers zijn daarentegen natuurlijke of juridische personen of publiekrechtelijke personenvennootschappen die zelf of middels een andere persoon die in hun naam of opdracht handelt activiteiten verrichten die aan hun commerciële, industriële, ambachtelijke of beroepsactiviteiten kunnen worden toegerekend.

1.3 Staan als termijnen werkdagen vermeld, dan worden hieronder alle werkdagen verstaan met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationaal erkende feestdagen.

2. Registratie op www.woonlux.nl

2.1 Bij een bestelling van goederen en/of bij het aanmaken van een klantenaccount op Woonlux.nl krijgt u het verzoek om zich te registreren en daarbij uw persoonlijke gegevens te vermelden.

2.2 Bij de voor de registratie vereiste invoer van uw persoonlijke gegevens bent u verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwe en volledige vermelding. U bent verplicht de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en geen toegang te verlenen aan onbevoegde derden. De bevestiging van de registratie geschiedt direct na het versturen van de registratie.

2.3 U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u in hiervoor toegankelijke bereiken plaatst. Deze mag geen belangen van derden schaden. Er bestaat geen recht op opslag of publicatie van uw geplaatste inhoud, zoals productevaluaties.

2.4 U dient zich niet te verzetten tegen storingen van de website Woonlux.nl of verder gebruik van de toegankelijke gegevens buiten het betreffende platformintern bestemde gebruik. Aantoonbaar doorgevoerde manipulaties met tot doel het verkrijgen van ongeoorloofde betalingen of andere voordelen ten nadele van Woonlux.nl of andere betrokkenen kunnen naast rechtsgevolgen in het bijzonder ook leiden tot het verlies van de toegang tot Woonlux.nl  Klanten hebben het recht binnen het kader van de betreffende beschikbaarheid gebruik te maken van het online aanbod. Het gebruik van de inhoud mag uitsluitend plaatsvinden voor eigen particuliere, niet-commerciële doeleinden.

2.5 Elke klant mag slechts één klantenaccount onderhouden. Wij behouden ons het recht voor om meerdere aanmeldingen te wissen, klanten die inbreuk maken op de onder 2.1 tot 2.4 genoemde bepalingen te waarschuwen of inhoud te wissen of aan te passen (virtueel huisrecht).

2.6 Er bestaat geen recht op duurzame bereikbaarheid van de website of toegang tot gegevens of andere aangeboden services. Woonlux.nl draagt er tevens geen enkele verantwoordelijkheid voor dat het platform of delen van de prestaties continu ter beschikking staan.

3. Bestelprocedure; correctiemogelijkheden; opslagmogelijkheid en inzicht in de contracttekst

3.1 De bestelprocedure hebben wij technisch heel eenvoudig voor u opgesteld. Kies onder de aanbiedingen op Woonlux.nl steeds een artikel en bepaal het gewenste aantal van het te bestellen artikel. U bereidt de bestelling van het geselecteerde artikel voor door deze met een klik op de button “Bestel” in het winkelmandje op te slaan. U kunt nu via de button “Verder winkelen” terugkeren naar het catalogusoverzicht om meer artikelen te selecteren en zoals beschreven aan het winkelmandje toe te voegen. Om verder te gaan met de bestelling van de gekozen artikelen, klikt u op de button “Naar het winkelmandje”.

3.2 In het winkelmandje kunt u nog een keer het aantal geselecteerde artikelen controleren en corrigeren of individuele artikelen uit het winkelmandje verwijderen resp. via de button “Verder winkelen” nog meer artikelen kopen. Door op de button “Afrekenen” te klikken wordt u in verdere stappen geleid naar het oproepen van uw bestaande registratie of het invoeren van uw gegevens. U (i) kunt vervolgens een afwijkend leveradres opgeven, (ii) u wordt verzocht om de onderhavige Algemene Voorwaarden, de geldende instructies voor herroeping en de geldende privacyverklaringen en –verwijzingen te accepteren, (iii) u kunt een van de betaalmogelijkheden die u krijgt aangeboden kiezen en (iv) voor het verzenden van uw bestelling uw gegevens rustig controleren en eventueel corrigeren. De afgeronde bestelling kunt u hier al een keer met de functie van uw browser opslaan of afdrukken. De bestelling wordt pas na het indrukken van de button “Kopen” juridisch bindend afgesloten.

3.3 U kunt deze AV te allen tijde op de website van de winkel Woonlux.nl onder “AV” inzien. U kunt dit document verder afdrukken of opslaan door de gebruikelijke functie van het programma van uw internetprovider (=browser: daar meestal “Bestand” + “Opslaan als”) te gebruiken en in PDF-formaat te downloaden en te bewaren.

3.4 De tekst van het contract wordt weliswaar opgeslagen. De tekst van het contract kan later echter niet afzonderlijk worden opgevraagd. De tekst van het contract kan echter vóór het verzenden door u worden afgedrukt resp. opgeslagen. U kunt de gegevens van uw bestelling ook eenvoudig bewaren door (i) de AV te downloaden en op de laatste pagina van de bestelprocedure in de internetshop samengevatte gegevens met behulp van de functies van uw browser op te slaan of (ii) de automatische bestelbevestiging en de automatische contractbevestiging die wij u na afronding van uw bestelling aan het door u vermelde mailadres zenden af te wachten. De mails bevatten nog een keer de gegevens van uw bestelling en kunnen gemakkelijk worden afgedrukt resp. met uw E-mailprogramma worden opgeslagen.

3.5 Uw bestelgegevens worden bij ons opgeslagen, ze kunnen echter uit veiligheidsoverwegingen niet direct door u worden opgevraagd. Wij bieden elke klant echter een met behulp van een wachtwoord beveiligde toegang tot hun bestelgegevens („Klantenaccount“), die zij via de button “Aanmelden” kunnen bereiken. Indien u zich geregistreerd heeft, kunt u hier gegevens over uw eerdere bestellingen inzien en uw adresgegevens, eventuele betaalgegevens en een eventuele nieuwsbrief beheren en opslaan.

4. Betalingen; Termijnen

4.1 U kunt gebruik maken van de betaalmogelijkheden iDEAL of onder rembours. Woonlux.nl behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar andere soorten betaalmethoden. U kunt geen aanspraak op een bepaalde betaalmethode maken.

4.2 iDeal is een betaalmethode waarmee u direct en veilig via internet kunt betalen. U rekent af via het internetbankieren van uw eigen bank. U kunt van iDeal gebruik maken als u een bankrekening heeft bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers. De betalingen via iDeal worden direct verwerkt in het rekeningoverzicht van uw bank. Na de betaling krijgt u een bevestiging van uw bank en wordt u teruggeleid naar de pagina van Woonlux.nl.

4.3 Houdt er rekening mee dat wij uitsluitend betalingen accepteren van klanten binnen de Europese Unie (EU). Wij nemen in geen geval de kosten van een geldtransactie over.

4.4 Woonlux.nl behoudt zich het recht voor eventuele rekeningen uitsluitend in elektronische vorm (momenteel via e-mail) aan klanten te zenden.

5. Taal; Contractafsluiting

5.1 Contracten betreft artikelen die op Woonlux.nl worden aangeboden kunnen uitsluitend in de Nederlandse taal worden gesloten.

5.2 De weergave van de producten in onze online winkel zijn geen juridisch bindende aanbiedingen, doch slechts een indicatieve online catalogus. Door te klikken op de button “Kopen” brengt u een bindend bod uit op de koop van de zich in het winkelmandje bevindende artikelen.

5.3 De bevestiging van de technische ontvangst van uw bestelling volgt direct op de ontvangst van de bestelling bij ons per e-mail aan het door u vermelde mailadres. Deze ontvangstbevestiging wil echter nog niet zeggen dat uw bestelling is aanvaard.

5.4 Een bindend contract over de koop van de door u bestelde artikelen wordt gerealiseerd wanneer uw bestelling is aanvaard. De aanvaarding kan plaatsvinden door de volgende omstandigheden: De bestelling van de klant wordt (i) door middel van een speciale verklaring van aanvaarding per mail aangenomen of (ii) de klant wordt bij iDeal tot betaling verzocht of (iii) de klant maakt gebruik van het aanbod en sluit zijn bestelling af met betaling via PayPal. Kiest de klant voor betaling per creditcard, dan wordt het contract gerealiseerd bij de uitlevering van de goederen aan de klant, of uiterlijk 10 dagen na het plaatsen van de bestelling.

5.5 De klant is 5 werkdagen aan zijn bestelling gebonden. Bij bestellingen van meubels die Woonlux.nl niet op voorraad heeft kan het opvolgen van de bestelling langer duren. Hier is de klant gebonden aan de levertijd die in het aanbod voor zijn bestelling staat vermeld.

6. Prijzen; Verzendkosten; Extra diensten

6.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. "De prijzen die op het tijdstip van bestelling in het aanbod staan zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn eindprijzen, dat wil zeggen dat zij de van toepassing zijnde btw en overige prijsbestanddelen bevatten.

6.2 Voor alle leveringen binnen Nederland nemen wij verzendkosten in rekening. Onze leveringen vinden in principe plaats op werkdagen tussen 10:00 en 18:00 uur.

Tarieven bezorging

Van

Tot

Bedrag

0 km

50 km

€50,00

50 km

100 km

€100,00

100 km

200 km

€200,00

6.3 Bij enkele artikelen zijn speciale aanvullende diensten (zoals leveringen op zaterdag, late levering tussen 18:00 en 20:00 uur en leveringen met een voorkeur voor ochtend/middag) mogelijk. Deze diensten kunnen eventueel bij telefonisch overleg over de levering tegen vergoeding worden bijbesteld.

6.4 Laagsteprijsgarantie. Woonlux.nl hanteert de laagste prijsgarantie op al haar prijzen. Indien aantoonbaar is gemaakt dat hetzelfde product, in alle facetten gelijkwaardig, elders goedkoper te verkrijgen is, betaalt Woonlux.nl het verschil tot 30 dagen na aankoopdatum terug, in de vorm van een waardebon.

7. Levertijden: Vertraging; Voorraadstand; Levergebied

7.1 Ingeval de leveromstandigheden door force majeure worden beïnvloed, wordt de levertijd redelijkerwijze verlengd. Onder force majeure wordt verstaan: staking, uitsluiting, inmenging van openbaar gezag, energie- en grondstoffenschaarsheid, onvrijwillige transportblokkades, onvrijwillige bedrijfsbeperkingen zoals door brand, water en machineschade en alle overige beperkingen die bij objectieve betrachting niet door ons zijn veroorzaakt. Begin en einde van dergelijke beperkingen worden door u onverwijld meegedeeld. Duurt de prestatiebeperking in de voorgenoemde gevallen langer dan 4 weken gerekend vanaf de oorspronkelijk geldende levertijden, dan heeft u het recht van het contract af te zien. Er bestaat verder geen recht op schadevergoeding.

7.2 Indien is overeengekomen dat de klant zijn opdracht aan Woonlux.nl bijv. betreft afmetingen, design of model nog nader zal specificeren en de klant de voor de specificatie overeengekomen termijn heeft overschreden, dan komt een daardoor ontstane vertraging in de levering niet voor rekening van Woonlux.nl. Het recht wordt voorbehouden de niet tijdig gespecificeerde opdracht na een redelijke termijn geheel of gedeeltelijk te laten vervallen.

7.3 Heeft de klant achterstand in betalingen dan worden vorderingen door Woonlux.nl tegen deze klant gericht betaalbaar.

7.4 De levering vindt uitsluitend binnen Nederland plaats.

7.5 Onze voorraad fluctreert zeer snel, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de voorraadinformatie op onze website.

7.6 De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

8. Wettelijk herroepingsrecht voor consumenten; retouren; speciale bestelling; aanbetaling; annulering

8.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, , moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te mailen naar info@woonlux.nl voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2 Als u de overeenkomst herroept, ontvang u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een speciale bestelling of uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.3 U kunt de betreffende producten retourneren aan Woonlux.nl vergezeld van de factuurbon, retourbon en originele, onbeschadigde verpakking. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 10 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 dagen is verstreken.

8.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

8.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.6 Bij producten die niet standaard bij ons op voorraad zijn en die speciaal besteld worden volgens uw wensen, vragen wij een aanbetaling van minimaal 30% van de aankoopsom. Bij annulering van een speciale bestelling na 1 week van het plaatsen van de order, zijn we verplicht annuleringskosten in rekening te brengen van minimaal 30% van de aankoopsom.

9. Kortingscouponnen

9.1 Woonlux.nl biedt kortingscouponnen aan. Actietegoedbonnen zijn tegoedbonnen die u niet kunt kopen, maar die in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur worden uitgegeven.

9.2 Actietegoedbonnen zijn uitsluitend geldig binnen de aangegeven periode en kunnen slechts één keer bij Woonlux.nl worden ingewisseld. Enkele merken of enkele artikelen kunnen van de tegoedbonactie uitgesloten zijn.

9.3 De goederenwaarde moet ten minste overeenkomen met het bedrag van de actietegoedbon. Uit administratieve overwegingen is het niet mogelijk om eventueel overgebleven tegoed uitbetaald te krijgen.

9.4 Via de button kunt u de tegoedbon door het invoeren van de tegoedboncode in het winkelmandje plaatsen, doe dit echter voordat u de bestelprocedure afrondt. Dit kan niet achteraf worden verrekend. Het tegoed van een actietegoedbon wordt noch in contact geld uitbetaald, noch op rente gezet.

9.5 De actietegoedbon kan niet aan derden worden overgedragen. Meerdere actietegoedbonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

9.6 Indien het tegoed van een actietegoedbon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil met de aangeboden betaalmogelijkheden worden bijbetaald.

9.7 De actietegoedbon wordt niet uitbetaald als goederen geheel of gedeeltelijk worden teruggezonden, indien de actietegoedbon in het kader van een reclamecampagne werd uitgegeven en er hiervoor niet betaald is.

9.8 Verwijzingen naar de van toepassing zijnde bedrijfsvoorwaarden en de inwisselbaarheid van de tegoedbonnen met het oog op onze diverse verkoopmodellen vindt u op de betreffende tegoedbonnen zelf.

10. Cadeaubonnen

10.1 Cadeaubonnen (tegoedbonnen die u kunt kopen) kunnen voor de aankoop van artikelen op Woonlux.nl worden gebruikt.

10.2 Het tegoed van een cadeaubon wordt noch in contact geld uitbetaald, noch op rente gezet.

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen vóór het afronden van de bestelprocedure worden ingewisseld. Dit kan niet achteraf worden verrekend.

10.4 Indien het tegoed van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil met de aangeboden betaalmogelijkheden worden bijbetaald.

10.5 Bij een bestelling kan ook meer dan één cadeaubon worden gebruikt.

10.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van de tegoedboncode. Zo aanvaarden wij ook geen aansprakelijkheid voor schrijffouten in het e-mailadres van degene die de cadeaubon ontvangt.

10.7 De cadeaubon is overdraagbaar. Het dupliceren, bewerken of manipuleren van tegoedbonnen is niet toegestaan.

10.8 De tegoedboncode wordt per mail verzonden nadat de betaling is ontvangen.

11. Toepasselijk recht

11.1 Voor alle rechtshandelingen of andere juridische betrekkingen met ons geldt het recht van het koninkrijk Nederland. Het UN-kooprecht (CISG) en eventuele andere internationale overeenkomsten, ook na haar overname in het Oostenrijkse recht, zijn niet van toepassing. Deze rechtskeuze houdt eveneens in dat aan klanten met gewone verblijfplaats in een van de landen van de EU of in Zwitserland de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van dit land wordt verleend niet wordt onthouden.

11.2 Bij zakelijke transacties met kooplieden en juridische personen van het openbaar recht wordt als land waar de zaak behandeld wordt voor alle geschillen met Woonlux.nl over deze bedrijfsvoorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten individuele contracten, inclusief wissel- en checkgeschillen het hoofdkantoor van Woonlux.nl overeengekomen. Wij mogen in dit geval ook een gerechtelijke procedure instellen in de vestigingsplaats van de klant.

12. Salvatorische clausule

Mochten enkele bepalingen van het contract inclusief deze regels geheel of gedeeltelijk ineffectief zijn of worden of mocht het contract een niet voorzien hiaat vertonen, dan blijft de werking van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast. In plaats van de ineffectieve of ontbrekende bepalingen komen de betreffende wettelijke regels.